Kontakt

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Tel.: +421 948 887 450
Zákaznícka linka je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.
E-mail: info@tvojinterier.sk

BANKOVÉ ÚDAJE:

Československá obchodná banka, a.s.(ČSOB)
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2838 2862
BIC kód/SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
e-mail: po@soi.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

POPON s. r. o.
Letná 2402/18
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 53223691
DIČ: 2121309707
IČ DPH: SK2121309707

Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č. 40828/P

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie. Na Vaše otázky a podnety budeme promptne reagovať.